Η εξέλιξη αυτή θεωρείται μείζονος σημασίας γιατί θα αναχρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις του Μαρινόπουλου προς προμηθευτές και άλλες εκκρρεμότητες.
Εγκρίθηκε από το σημερινό, 24 Αυγούστου 2016, διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος με τη χορήγηση κοινοπρακτικού δανείου έως 360 εκατ. ευρώ στην εταιρία Σκλαβενίτης.