Η «ζωή μας κύκλους κάνει» που λέει ο ποιητής και να που βρισκόμαστε πάλι ουσιαστικά στο τέλος ενός κύκλου και στην αρχή ενός καινούργιου, που μέσα στις δυσκολίες του κρύβονται και ευκαιρίες. Ο νέος αυτός κύκλος συμπίπτει με την «επιστροφή» στην καθημερινότητα και τη δουλειά για τον περισσότερο κόσμο, όπως «προστάζει» η Παρθένος αλλά και με την δεύτερη περίοδο των εκλείψεων που -ως είθισται-αναμένεται να «προκαλέσουν» γεγονότα τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοσμικό πεδίο.

Από τις πρώτες μέρες του μήνα της Παρθένου βιώνουμε μια αρκετά ταραχώδη αστρολογικά περίοδο,