Κοντά στο deal σωτηρίας του Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίτη βρίσκονται οι διαπραγματευόμενες πλευρές. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, για τη διάσωση της αλυσίδας θα απαιτηθούν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όλα δείχνουν πως εκτός του νέου σχήματος θα βρεθεί η οικογένεια Μαρινόπουλου.

Τα 360 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δάνειο που θα λάβει η νέα εταιρεία με εγγύηση της Σκλαβενίτης. Το δάνειο θα έχει επιτόκιο euribor +1,5% spread. Οι τράπεζες θα έχουν option, που σημαίνει πως αν το ασκήσουν θα έχουν το 25% της νέας εταιρείας και η Σκλαβενίτης το 75%.

Εκτός από το δάνειο που θα λάβει η νέα εταιρεία με εγγύηση της Σκλαβενίτης, η τελευταία θα βάλει 125 εκατ. ευρώ “φρέσκο χρήμα”. Εξ αυτών σε πρώτη φάση τα 15 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενδιάμεση χρηματοδότηση. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί το deal, άλλα 60 εκατ. ευρώ θα πάνε στη νέα εταιρεία, ενώ ακόμη 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν το 2017.

Το σχέδιο διάσωσης περιλαμβάνει:

-“Κούρεμα” οφειλών προς τους προμηθευτές της τάξεως του 40-50%, ενώ υπόλοιπο ποσό των οφειλών προς τους προμηθευτές θα πληρωθεί άμεσα και με μετρητά.

-Πληροφορίες αναφέρουν ότι προμηθευτές, προς τους οποίους τα «ανοίγματα» δεν ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ, θα λάβουν ολόκληρα τα ποσά.

-Οι οφειλές προς Δημόσιο-ασφαλιστικά ταμεία θα καταβληθούν χωρίς “κούρεμα”.

– Σε πρώτη φάση θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Στις 21 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί να εκδικαστεί η αίτηση υπαγωγής της Μαρινόπουλος στο άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότιμέχρι τότε θα πρέπει να έχει υπογραφεί το συμφωνητικό και να έχει εγκριθεί όχι μόνο από τα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις, αλλά και από το 60% των πιστωτών της εταιρείας.