Στη μεγάλο πόλεμο κατά του καρκίνου ,οι συμβατικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία είναι στην πρώτη γραμμή με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου . Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να εξερευνήσουν έναν άλλο τρόπο για την κατάκτηση του καρκίνου από την επιβράδυνση βασική διαδικασία στην υποκείμενη ανάπτυξη της νόσου: την φλεγμονή .
Όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν προς το ρόλο της φλεγμονής ,