Και απάντησε η Ίσις:
«Ω Ώρε γιέ της υπέρτατης δύναμης δεν επιτρέπεται να περιγράψω την προέλευσή σου
γιατί τότε θα μάθαιναν οι άνθρωποι πως γεννιούνται οι αθάνατοι θεοί».
Ο μύθος είναι μια κρυμμένη αλληγορική αλήθεια, για την οποία ο μέγας Αριστοτέλης έλεγε:
«Οι προγονοί μας, άφησαν τις παραδόσεις με μορφή μύθων.

Πραγματικά γεγονότα που δεν έπρεπε να μάθουν οι πολλοί διαφυλάχτηκαν με την μορφή μύθου»
ενώ ο Ευήμερος τον 4ον π.Χ. αιώνα έλεγε ότι:

Διαβάστε περισσότερα »