Μάλιστα για την Φωτεινή Πιπιλή, «οι συνταξιούχοι είναι κακομαθημένοι». 
Είναι κακομαθημένοι άραγε γιατί;