ΕΣΠΑ: 50% επιδότηση για υπό σύσταση Επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την ίδρυση (υπό σύσταση) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Τουρισμού.


Το πρόγραμμα θα αφορά την ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της.

Οι επιχειρήσεις που θα...