Εξωκκλήσι κοντά στο χωριό Ζεματά (περιοχή Θάνος, περ. 4 χλμ. από τη Μύρινα).


Κατάλοιπο ενός από τα πολλά μετόχια του νησιού, είναι γνωστό από το 1305, έτος που περιήλθε στην ιδιοκτησία της μονής Μεγίστης Λαύρας, όταν μοναχοί από τον Αγ. Ευστράτιοι που ανήκαν στη μονή, εγκαταστάθηκαν στο εξωκκλήσι για να προστατευθόυν από επιδρομές Τούρκων.