Μπορούμε άραγε να έχουμε μνήμες από προηγούμενη ζωή ?!.
Η ψυχοερεύνηση αγαπημένοι μου αναγνώστες ασχολείται με οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο, ωστόσο στηρίζει τις μελέτες της στα επιστημονικά δεδομένα. Πράγματι, ως ένα σημείο είναι ακόμη άγνωστες οι ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις βασικότερες λειτουργίες του, σύμφωνα με όσα δεν αμφισβητούνται πλέον στις μέρες μας.
Οι μεταφυσικές ανθρώπινες ικανότητες, όπως τις ονόμαζαν παλιότερα, ανέκαθεν κέντριζαν το ενδιαφέρον όλων των ερευνητών. Οι πρώτοι μάλιστα που έστρεψαν την προσοχή τους προς τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, ήταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, Πατέρες όλων των Επιστημών.

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ »