Το εσωτερικό του σώματος καλύπτεται από περιτονία. Η περιτονία είναι μια ταινία -ή φύλλο- του συνδετικού ιστού, κυρίως κολλαγόνου, κάτω από το δέρμα που συνδέει, σταθεροποιεί, περικλύει και διαχωρίζει τους μύες και άλλα εσωτερικά όργανα. Η περιτονία ταξινομείται ως προς το στρώμα σε επιφανειακή και εν τω βάθει και οι ίνες κολλαγόνου που την αποτελούν είναι προσανατολισμένες προς την κατεύθυνση της έλξης.

Τα trigger points της περιτονίας είναι οι “μυϊκοί κόμποι”, που πολλοί έχουμε ακούσει.


Φυσικά δεν είναι ακριβώς κόμποι αλλά τους αισθανόμαστε κάπως έτσι.